Home > Themes > Abstract
138 artworks, 12 pages

Savchenko Sergei

Polychrome Gourd Sculpture

Poluchrome painting
on gourds

Price: POA

Savchenko Sergei

Version of White

Polychrome Gourds Sculpture

Price: POA

Savchenko Sergei

In Silver Tones

2011
Acrylic on Canvas
81cm x 65cm

Price: POA

Savchenko Sergei

Signs

2007
Acrylic, tempera on paper
54,5cm x 54cm

Price: SOLD

Savchenko Sergei

Gourd Sculpture

Polychrome gourds

Price: POA

Bozhko Sergiy

sib-6-2014

acrylic on canvas
50 x 60 cm
(19" x 23")

Price: £944 GBP

Bozhko Sergiy

Bugaz

2013
oil on canvas
50 x 80 cm
(19" x 31")

Price: £944 GBP

Bozhko Sergiy

Signs 4

2014
50 x 80 cm
(19" x 31")

Price: £944 GBP

Bozhko Sergiy

sid-20-2014

acrylic on canvas
60 x 40 cm
(23" x 15")

Price: £944 GBP

Bozhko Sergiy

sib-29-2014

acrylic on canvas
60 x 70 cm
(23" x 27")

Price: £944 GBP

Bozhko Sergiy

sib-22-2014

acrylic on canvas
60 x 80 cm
(23" x 32")

Price: £944 GBP

Bozhko Sergiy

sib-14-2014

acrylic on canvas
70 x 50 cm
(27" x 19")

Price: £944 GBP